15. dubna 2015 představitelé Ruční papírny Velké Losiny a Muzea Papíru v Duszniki-Zdróju svým podpisem „dohody o spolupráci" se výrazně přiblížili k přeshraničnímu zápisu na listinu světového dědictví UNESCO, jejíž obsah předkládáme na následujícím "odkazu". Zde připojujeme "Fotografie ze slavnostního aktu".

Tak jako naše Ruční papírna je i Památník Papíru v Dusznikach Zdroju svědkem bohaté tradice papírenského řemesla, které mělo velký vliv na tuto česko-polskou pohraniční oblast Jeseníků a Orlických hor. Bližší informace o našem partnerovi najdete na jejich webových stránkách a fcb profilu.

Dalším důležitým krokem na společné cestě s partnerským papírenským mlýnem v Duszniki-Zdróju je přeshraniční projekt - konference "Po stopách společného dědictví", která se konala za výrazné pomoci hlavního pořadatele - Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum. Výstupem tohoto projektu je vícejazyčná publikace: NA STEZCE SPOLEČNÉHO DĚDICTVÍ.

                                                                             Na stezce CZ                        Na szlaku PL

Aktuality